Hop til indhold

Arbejdsmiljø

 

Ansættelses- og arbejdsvilkår

V.S. Larsen Holding A/S følger altid de overenskomstbestemte ansættelses- og arbejdsvilkår som er aftalt mellem fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.

Det er vores politik, gennem en forebyggende indsats omkring arbejdsmiljø, at sikre at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt evaluere disse risici, så ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser. Det arbejdsmiljømæssige niveau hos V.S. Larsen Koncernen skal afspejle udviklingen i samfundet.

Vi er en stor virksomhed, så rekruttering og efteruddannelse er en vigtig del af vores forretning. 

At finde de gode medarbejdere er lige så vigtigt som at fastholde dem. Vi gør vi meget ud af at rekruttere nye, dygtige medarbejdere og indføre dem i kulturen og traditionerne, så det gode håndværk bliver videreført, og de faglige grene i koncernen fastholder en positiv udvikling.

Vi er meget bevidste om, at vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, at alle i firmaet føler et medejerskab i de projekter, vi arbejder på gennem et stærkt engagementet og sammenhold.

Det giver også en bedre mulighed for, at den enkelte medarbejder kan udvikle sig – både på det faglige og personlige plan.